YouTube
Google +
Tweeter
Facebook

LCD

Urządzenie umożliwia dwustronną komunikację z kierowcą. Odbiera dowolny tekst przysłany z serwera z powiadomieniem o statusie nadanej wiadomości typu: wysłana z serwera, oczekuje, doręczona do komunikatora, przeczytana przez kierowcę, przeterminowana. Kierowca w odpowiedzi ma do wyboru komunikat predefiniowany, przysłany z serwera lub możliwość utworzenia odpowiedzi samodzielnie za pomocą edytora.
Za pomocą funkcji LCD polegającej na możliwości zmiany statusu pracy, kierowca ma możliwość wyboru z listy statusów predefiniowanych statusu, w jakim aktualnie się znajduje.
Urządzenie umożliwia odbiór elektronicznego zlecenia w postaci czynności do wykonania o dowolnej treści zawierającego między innymi wagę towaru lub jego ilość. Kierowca odebraną czynność może potwierdzić dowolną pozycją ze słownika tworząc szkielet elektronicznej karty drogowej.

LCD