YouTube
Google +
Tweeter
Facebook
Can Sniffer

Can Sniffer

Can Sniffer to jedno z najmniejszych urządzeń na rynku umożliwiające „podsłuchiwanie” - odczyt danych z szyny CAN bez potrzeby elektrycznego połączenia z tą szyną . Can Sniffer znajdzie zastosowanie wszędzie tam gdzie nie zalecana lub zabroniona jest ingerencja w szynę CAN.